بی بهانه

 

 

سلام 

بی بهونه. 

چقد همتون بزرگ شدید.. 

 سرزنشم نکنین  دلم تنگ بود.برگشتم.......

پس بی بهونه     سلام

   

 

 

 

    

 

                                                                        برای همیشه.....